Raduno Aperto Taolu Moderno Juniores

Raduno aperto conoscitivo Taolu Moderno per i XV European Wushu Championships (juniores) e V World Junior Wushu Championships.